صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی و شناسایی اراضی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/08/29 تاریخ پایان : 1397/09/01
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آشنایی با نکات تأسیساتی ساختمان ویژه مهندسان عمران و معماری
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/08/28 تاریخ پایان : 1397/08/28
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس.
مشاهده جزییات
پیش ثبت نام "کارآموزی دانش آموختگان متقاضی آزمون ورود به حرفه مهندسی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > واحد آموزش > دوره های آموزشی