آسانسور و پله برقی
کد درس : 511
امتیاز درس : 0
مدت زمان اعتبار : 0
مدت زمان دوره : 0
انطباق شهری ساختمانها
کد درس : 212
امتیاز درس : 0
مدت زمان اعتبار : 0
مدت زمان دوره : 0
بکارگیری استاندارد ها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری
کد درس : 111
امتیاز درس : 0
مدت زمان اعتبار : 0
مدت زمان دوره : 0

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > واحدهای درسی مورد تایید نظام مهندسی