نمایندگی:شیراز
1401/09/15 12:36:35
معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :2339
اطلاعیه مهم جهت اطلاع ناظرین محترم

قابل توجه كليه مهندسين ناظر:

1- با عنايت به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها ناظرين مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان كه به مسئوليت آنها احداث مي شود و از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن به طور مستمر نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند.

2- طبق بند 2-5-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ناظران بايد گزارش پايان هر مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند و هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد موارد را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن اعلام نمايند.

                                                                                                                                       معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر