نمایندگی:شیراز
1401/06/23 14:48:45
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :390
دبیر هیات رییسه : ناظران مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری مطمن شوند
مهرداد خواجه پور ؛    دبیر هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس


ناظران با غفلت از حضور مجری ذی صلاح گرفتار تبعات حقوقی و فنی نشوند !

ناظران ساختمان مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری ذی صلاح اطمینان حاصل کنند


دبیر هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با توجه به بایسته های قانونی در خصوص اجرای ساختمان توسط مجریان ذی صلاح گفت : شروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود ، منوط به داشتن مجری و معرفی به ناظر می باشد .
مهرداد خواجه پور در خصوص ساختمان هایی که در مرحله اسکلت دارای مجری بوده و قرارداد آنها پایان پذیرفته است خطاب به ناظران متذکر شد : پیرو وظایف محوله در بند ٩-۴-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، هرگاه قبل از اتمام اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا ابطال قرارداد و یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن ادامه کار مجری غیر ممکن شود ، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود .
وی تاکید کرد : در این خصوص ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت ، مراتب را به سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری به عنوان نهاد مرجع صدور پروانه اعلام نماید ؛ بدیهی است در صورت استنکاف ناظران از این وظیفه قانونی به خصوص در مرحله اجرای ساختمان و پس از اسکلت آن ، تخلف ناظر مرتبط جهت برخورد قانونی به شورای انتظامی اعلام می شود .
دبیر هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس خاطرنشان کرد : صحت انجام تمامی عملیات اجرایی و رعایت مقررات ملی ساختمان بر عهده مجری بوده و در صورت عدم حضور مجری در ساختمان ، مسئولیت های قانونی و تبعات حقوقی و فنی بی شماری متوجه ناظران خواهد شد .
خواجه پور در پایان اتحاد جامعه مهندسی و رویکرد حمایتی و قانونی آنان از خدمات حرفه ای یکدیگر را از جمله عوامل موثر در تقویت جایگاه خدمات مهندسی در جامعه دانست. 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر