نمایندگی:شیراز
1401/08/15 14:28:08
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :731
دکتر هادی بیاتی ؛ تعیین حق عضویت سالانه اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی و مقایسه آن

دکتر هادی بیاتی ؛ نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس تعیین حق عضویت سالانه اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی عضو سازمان و مقایسه آن با سایر استان ها را تشریح کرد:

مجمع عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بعد از سه سال در تاریخ یکم مهرماه سال ۱۴۰۱ در سالن مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیرازو با دستور ارایه گزارش عملکرد سازمان، گزارش مالی خزانه دار و برگزاری انتخابات بازرسان تشکیل شد .

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در خصوص یکی از مصوبات  و مسائل مهم مطرح شده درمجمع مذکورتوضیح داد وگفت : تعیین حق عضویت سالانه اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی عضو سازمان ازجمله این مصوبات بود .

دکتر هادی بیاتی عنوان کرد : دراین راستا برای تعیین مبلغ حق عضویت مرتبط با اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی فارس ، تعرفه استان های مشابه بررسی و جمع بندی های لازم در این خصوص مطابق با نظر اعضای هیأت مدیره انجام ونتیجه جهت ارائه به مجمع آماده شد؛ به این ترتیب پس از طرح این موضوع در مجمع با رای اکثریت آرای حاضر در جلسه ، مبالغ تعرفه ها مورد تایید اعضا قرار گرفت و تصویب شد .

در ادامه شرح مختصری از گزارش مربوط به این موضوع و مبالغ  تعرفه ها ی مربوط به برخی استان ها و مقایسه آن با استان فارس در جدول ذیل آورده شده است .

 

گزارش توضیحی در خصوص تغییرات حق عضویت سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس :

1. مطابق با ماده 57 آئین نامه قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از وظایف مجمع عمومی تعیین و تصویب ورودی و حق عضویت سالانه اعضاء بر اساس پیشنهاد هیات مدیره می باشد.

2. افزایش هزینه های سازمان مطابق با بودجه سال های 1398 الی 1401 بدلیل تورم بسیار بالا در این سالها (هزینه های جاری در سال 1398 به مبلغ 231 میلیارد ریال و در سال 1401 به مبلغ 754 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است).

3. مطابق با بند ث ماده 44  ورودیه و حق عضویت سالانه یکی از منابع درآمدی سازمان در بودجه  است ، که پرداخت آن تاثیر مستقیم در پوشش هزینه های سازمان می باشد.

4. پرداخت سرانه به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به ازاء هر عضو و افزایش این سرانه مطابق با ردیف 2 برای هزینه های شورای مرکزی (از پرداختی 3 میلیارد ریال در سال 1398 به 12 میلیارد ریال  در سال 1401)

5. عدم تغییر حق عضویت سالانه در 5 سال متوالی در سال های 1395 الی 1399 بدلایل مختلف از جمله ثبات و کاهش تعداد کار مهندسان در برخی از سال ها و عدم برگزاری مجمع در 2 سال اخیر و محاسبه افزایش برای سال های 1400 و 1401 بر اساس شاخص های اعلامی بانک مرکزی لحاظ گردیده است.

6. جدول حق عضویت سالانه استان فارس در سال های 1395 الی 1401 در جدول شماره یک نشان داده شده است .


7. مطابق با ردیف 1   ؛    بر اساس بررسی صورت گرفته و مقایسه حق عضویت ها با سایر استان های مشابه ، به شرح جدول ذیل (جدول شماره 2) مبالغ حق عضویت سالانه اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی تهیه  و به شرح فوق الذکر تائید گردید.

8. جدول حق عضویت سالانه سایر استان های مشابه (تعداد اعضاء و درآمد استان تاثیر مستقیم در حق عضویت آن استان دارد)

 


جدول شماره 2- حق عضویت سایر استان ها در سال های اخیر

 

 

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر