نمایندگی:شیراز
1398/04/24 14:09:58
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :547
برخی از اقدامات انجام گرفته در هفتمین دوره شورای مرکزی با حضور دکتر طاهره نصر

به نام خدا

 

برخی از اقدامات انجام گرفته در هفتمین دوره شورای مرکزی با حضورخانم دکتر طاهره نصر* (نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس):

* رئیس گروه تخصصی معماری و نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

 اکنون که دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان رو به پایان می باشد، بر آن شدم تا گزارشی از اقداماتی که در این دوره انجام داده ام را به اطلاع همکاران محترم برسانم. هرچند در این مدت دیدگاه هایم در بعضی از خبرگزاری ها به چاپ رسیده است. بنابراین، این گزارش در بخش اول در ۸ بند، بیان پیشنهادات ارائه شده از سوی اینجانب به شورای مرکزی می باشد که در واقع دیدگاه شخصی (به عنوان عضو شورای مرکزی دوره هفتم) است. همچنین گزارش کلی عملکرد گروه تخصصی معماری در جایگاه رئیس گروه)، گزارشی کلی از عملکرد کمیسیون انرژی در جایگاه نایب رئیس کمیسیون)، گزارش کلی از کارگروه تدوین شرح خدمات مهندسی (در جایگاه سرپرست کارگروه)، کمیسیون آموزش (در جایگاه عضو مدعو در بازنگری و تدوین سرفصل های آموزشی معماری به صورت خلاصه ارائه می گردد. در بخش پایانی این گزارش نیز امور انجام شده توسط گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اجرای قطعنامه های اجلاس بیستم و اجلاس بیست و یکم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به اطلاع می رسد. در پایان از تلاش و همکاری همکارانم در گروه تخصصی معماری، کمیسیون انرژی، کمیسیون آموزش و کارگروه بررسی شرح خدمات مهندسی تشکر می نمایم.

الف - پیشنهادات ارائه شده در شورای مرکزی (در جایگاه عضو شورا):

الف-1- پیشنهاد تدوین مبحث مدیریت بحران در مقررات ملی ساختمان با تأکید بر مدیریت بحران زلزله - خلاصه موضوع: مبحث زلزله آنقدر بزرگ است که کاهش اثرات آن فقط از عهده یک سازمان و ارگان خاص برنمی آید، بلکه یاری و همدلی تمام دستگاه ها را می طلبد. همچنین افزایش تعداد شهرها، گسترش شهرها، و افزایش کمی و کیفی تأسیسات شهری که موجب افزایش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است نیز قابل توجه است. مدیریت بحران در گذر زمان به طور دینامیکی عمل می کند. بنابراین توجه به مدیریت بحران زلزله بسیار مهم است که در این بین به نظر می رسد تدوین مبحثی به همین نام در مقررات ملی ساختمان در کنار مباحث دیگر مرتبط، قابل توجه است؛ (آبان ماه ۹۶). |

الف-۲- پیشنهاد تشکیل کمیسیون مجریان ذی صلاح در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

خلاصه موضوع: با توجه به جایگاه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اینجانب مؤكدا پیشنهاد می نمایم که کمیسیون مجریان ذیصلاح در شورای مرکزی تشکیل گردد. این مورد می تواند علاوه بر اینکه به بررسی اقدامات صورت پذیرفته از قبیل تشکیل کمیته هماهنگی مجریان ذیصلاح بپردازد، در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استانها و همچنین چهار دستگاه مرتبط با مسأله مجریان تلاش نموده و در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان بویژه بند ۹ آیین نامه ماده ۳۳ (لزوم بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز) گام بردارد؛ (اسفند ماه ۹۶).

الف-۳- پیشنهاد تعریف صلاحیت «ایمنی» برای مهندسان

خلاصه موضوع: حرفه مند بودن فعالیت های سازمان نظام مهندسی قابل توجه است. با توجه به حوادث گوناگونی که هر لحظه در کمین ساختار شهرهاست، پیشنهاداتی جهت توجه به جایگاه سازمان های نظام مهندسی در ایمنی ساختمان ها در ادامه مطرح می شود:

 

١- توجه به مسأله ایمنی در ساختمان بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه، علاوه بر توجه به ایمنی بعد از حادثه»، موارد ایمنی تخریب»، «ایمنی در حین ساخت» و «ایمنی در حین بهره برداری»، نیز حائز اهمیت است که بهره گیری از توان مهندسان رشته های گوناگون و همچنین مجریان واجد صلاحیت در این مسأله ضروری است. ۲- پیشنهاد می شود مباحث مطرح شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، با جدیت بیشتری مورد کنترل قرار گیرد. همچنین آسیب شناسی چگونگی اجرای این موارد بسیار حائز اهمیت است. چرا که در بسیاری موارد، به طور مثال توجه به فاصله پله فرار از ساختمان، کنترل چگونگی ورودی و خروجی بناهای عمومی، محبوس شدن دود در زمان آتش سوزی در ساختمانها و ایمنی ساختمان و مواردی از این دست، متأسفانه اهمال صورت می گیرد. 3- چگونگی فاصله توده ساختمان ها از یکدیگر مسأله بسیار مهمی است که متأسفانه در ساختار شهرسازی امروز نادیده انگاشته شده است. به نظر می رسد این مورد به خصوص در زمان آسیب و حادثه، نقش بسیار مهمی دارد. ۴- کنترل ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان های عمومی بسیار ضروری است و این مسأله جایگاه ویژه ای در زمان بحران خواهد داشت که متأسفانه این مسأله نیز در حال حاضر کمتر مورد توجه است. در پایان یادآوری می گردد که پیشگیری و آسیب شناسی می تواند در کنترل بحران در زمان وقوع حادثه تأثیر بیشتری داشته باشد؛ (آبان96)

الف-۴- پیشنهاد تشکیل کمسیون ترویج مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

خلاصه موضوع: بر طبق بند ۳، ۴، ۵، ۷ و ۹ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، وضع مقررات ملی ساختمان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاهها تأکید شده است. بنابراین تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان به صورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیر مجموعه از سایر بخش های ارائه شده در چارت سازمانی نظام های استانهای کشور پیشنهاد می گردد. تشکیل این کمیسیون می تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مؤثر باشد.

همچنین بر طبق ماده ۳۳ فانون نظام مهندسی، سازمانهای استان ها می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان و قابل اجرا در هر استان بدهند که پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراست. بنابراین این کمیسیون می تواند به عنوان مرجع مناسب در استانها و همچنین در شورای مرکزی در راستای ترویج قانون در جامعه گام بردارد.

در ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی نیز همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و اجرای دقیق و صحیح کنترل ساختمان و همچنین کمک به ترویج اصول مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین و اجرا و کنترل مقررات ملی و استانداردها و معیارها تأکید شده است. در ماده ۲۱ نیز از اهم وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده

است.

بنابراین ضرورت تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کاملا آشکار است و این کمیسیون می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.

از طرفی در ماده ۳۶ قانون نیز تدریس مقررات ملی ساختمان در دروس دانشگاهی و تأکید بر فراهم ساختن تمهیدات توسط وزرات علوم و تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است. لذا جایگاه این کمیسیون در بحث آموزش نیز دارای جایگاه ارزشی خواهد بود و به نوعی به ایجاد زمینه های فرهنگی در قانون کمک می نماید. از طرفی این کمیسیون می تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشی ویژه ایفا نماید؛ (فروردین ۹۶).

الف-۵- پیشنهاد توجه به مقوله «بافت» علاوه بر تک بنا» در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و همچنین تعریف صلاحیت ایمنی»

خلاصه موضوع: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز به تعمیر و نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت کنترل های لازم پس از ساخت آن را به عنوان ضرورت لازم برای گریز از خسارات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور دانسته است. موضوع بافتهای فرسوده شهری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و لذا اتخاذ هر رویکردی مستلزم توجه به رهنمودهای برنامه های فرادست و نیز مقتضیات محلی و جوامع ذینفع است. براساس قوانین و راهکاری اجرایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت مقاوم سازی و یا بازسازی در مقابل زلزله در محدوده های شهری انجام پذیرفته است می توان به بهسازی بافتهای فرسوده به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از خطرات جانی برای مردم بیان نمود. بهترین راهکار که نتیجه آن برای مردم بوده بهسازی بافتهای فرسوده شهری می باشد. بنابراین اینجانب مؤكدا توصیه می نمایم مسأله «تعمیر و نگهداری» که در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته است، برای بافت های شهری» نیز مورد اهمیت قرار گیرد؛ (آبان ماه ۹۶). |

الف-۶- گواهی سلامت ساختمان:

خلاصه موضوع: وزارت راه و شهرسازی می تواند با تعریف صلاحیت هایی از قبیل ایمنی برای مراحل مختلف ساختمان سازی و بهره برداری و نگهداری، علاوه بر اینکه به ایمنی توجه بیشتری مبذول دارد به استفاده از تخصص مهندسان نیز نگاهی متفاوت داشته باشد. | در این راستا نیز پیشنهادی توسط اینجانب به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تسلیم شده است که در آن ضمن لزوم توجه به تعامل با قوه قضاییه و همچنین با عنایت به توجه به حدود و دامنه کاربرد رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان و همچنین توجه به غیرقانونی بودن تخلف برای هر شخص حقیقی و حقوقی با توجه به بندهای ۲۲-۱-۲ و ۲۲-۲-۱۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، الزام مشاوران املاک به تهیه گواهی سلامت ساختمان از بازرس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در زمان هرگونه معامله و نقل و انتقال ساختمان و نیز الزام دفاتر ثبت اسناد رسمی به تهیه استعلام گواهی سلامت ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از شروط نقل و انتقال، به عنوان پیشنهاد مطرح شده است؛ (ورود به دبیرخانه شورای مرکزی طی نامه شماره ۷۰۲۱/داش م مورخ ۹۶

/ ۰۸ / ۲۲ ).

الف-۷- نگارش نقد بر طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است. بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور مسأله ای است که به جدیت باید مورد بررسی قرار گیرد. هرچند این مورد متأسفانه در شورای مرکزی مطرح نشد و از اعضای شورا برای آن نظری دریافت نشد. اما اینجانب در تاریخ ۱۷ و ۲۵ تیرماه ۹۷ این اصلاحیه را بررسی نموده که به تفصیل در سایت خبرگزاری خبرآنلاین به چاپ رسید.

 

 

الف-۸- پیشنهاد درنظر گرفتن سامانه های کنترل بودجه بر سامانه های مالی سازمان:

خلاصه موضوع: در راستای توجه به انضباط مالی و شفاف سازی مالی، بر در نظر گرفتن سامانه های کنترلی بودجه بر سامانه های مالی سازمان و همچنین عدم پرداخت وجوه به صورت دستی تأکید می گردد؛ (ورود به دبیرخانه شورای مرکزی طی نامه شماره ۹۹۵۰/د/ش م مورخ ۹۷/ ۰۷ / ۲۱ و ۱۰۶۰۱/داش م مورخ ۹۷/ ۱۰ / ۲۳ ).

ب- گزارش کارگروه بررسی شرح خدمات مهندسی

این کارگروه از ۳ مهر تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ با مدت زمان کاری حداقل ۲۰۰ ساعت - ۵۰ جلسه ۴ ساعته، حداقل ۱۴۰۰ نفرساعت فقط بر اساس ساعات کاری افراد اصلی کارگروه (بدون احتساب اعضای مدعو در جلسات و بدون احتساب ساعات دورکاری)- به بررسی و بازنگری شرح خدمات مهندسی پرداخت. همچنین قابل ذکر است که در جلساتی که از تاریخ ۲۳ آبان ۹۶ تشکیل گردید، از نمایندگان گروه های نقشه برداری، ترافیک، شهرسازی و پس از آن نیز از نمایندگان گروه تخصصی عمران برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. همچنین نگارش شرح خدمات هر رشته بر اساس هماهنگی با نمایندگان آن رشته صورت گرفت. نتایج این کارگروه پس از طرح در شورا به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید.

 ب-1- برنامه کاری و هدف:

از آنجا که از نگارش اولیه شرح خدمات مهندسی حدود ۱۸ سال می گذرد و در این زمان بازنگری بر آن صورت نگرفته است، لذا کارگروه بررسی شرح خدمات مهندسی در شورای مرکزی شکل گرفت و با آسیب شناسی شرح خدمات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مصوب سال ۱۳۷۸، به تدوین و به روز رسانی این شرح خدمات اقدام نمود. قابل ذکر است که شرح خدمات مصوب ۱۳۷۸ برای چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق تدوین شده است. در گام اول همسان سازی نگارش صورت گرفت و خلاصه نمودن شرح خدمات مدنظر قرار گرفت. همچنین سه رشته نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی نیز به عنوان رشته های مهندسی مدنظر قرار گرفت و مقرر شد که برای این سه رشته نیز در نگارش شرح خدمات توجه صورت گیرد. گام بعدی توجه به ویرایش و تکمیل مباحث در جلسات کارگروه بود. برای این منظور بررسی گروههای ساختمانی الف، ب، ج، د و همچنین بررسی و بازنگری رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و نیز همسان سازی خدمات برای رشته های چهار گانه و گروه های ساختمانی چهارگانه صورت پذیرفت. لذا ساختار جدید با توجه به طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه و تعمیر و نگهداری بسته به نیاز هر رشته مدنظر قرار گرفت. گام بعدی تدوین شرح خدمات به صورت مشترک بود که چنانچه گفته شد با کاستن از حجم زیاد شرح خدمات همراه بود، به طوری که ۳۵۰ صفحه شرح خدمات مصوب ۱۳۷۸ به حدود ۸۰ صفحه و البته توأم با توجه به رشته های نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی کاهش یافت. از نکات قابل توجه در نگارش جدید، تدوین شرح خدمات کلیه رشته ها در گروه های مختلف بر اساس تعاریف مندرج در قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. همچنین ذکر ضروریات اختصاصی هر یک از گروه های ساختمانی در ادامه همان بخش به صورت جداگانه و تکمیلی و نیز به روز رسانی شرح خدمات مهندسی با توجه به آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان نیز مدنظر قرار گرفته است. تفکیک خدمات هم در نظارت و هم در طراحی با توجه به موارد خدمات عمومی: برای هر کدام از رشته های چهارگانه الف، ب، ج، د به صورت مشترک و همچنین خدمات اختصاصی و نیز خدمات دارای بار حقوقی: باید توسط کارشناسان حقوقی بررسی گردد همراه بوده است. در بخش خدمات اختصاصی، خدمات موظف نیز تعریف شده که برای گروه های چهارگانه جهت گروه های ساختمانی الف تاد به صورت مشترک وجود دارد. همچنین خدمات مضاعف شامل خدمات اختیاری: غیر از این موارد خدماتی که در گروه بندی ها نیست و مالک موظف است هزینه اضافی بدهد، و خدمات اجباری که در گروه های بالاتر وجود دارد مورد توجه قرار گرفته است.

امید است که بتوان به یکی از اهداف اصلی شرح خدمات مهندسی که فاکتورهای مؤثر در تعیین مبنای قیمت خدمات مهندسی را شامل می شود رسید. چرا که در حال حاضر مبنای اصلی تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی با توجه به جميع جهات، شرح خدمات می باشد

 

که در سال ۱۳۷۸ ابلاغ گردیده است اما نیاز به بازنگری دارد که این بازنگری در همین کارگروه انجام شده است. بنابراین مواردی از قبیل مسئولیت مهندسان در ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا)، شرایط اقلیمی و تجهیزات مورد نیاز، فقدان شرح خدمات رشته های شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، شیوه نامه ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در حال حاضر صحبت بر تغییر آن است، بازرسی و نگهداری که در حال حاضر نامشخص است، خدمات آزمایشگاهی و ژئوتکنیک که در حال حاضر نامشخص است، نظارت تمام وقت کارگاهی (مقیم) که در حال حاضر مغفول مانده است، نیز در تدوین شرح خدمات مدنظر بوده است.

همچنین پیشنهاد می شود که با توجه به تفکیک شرح خدمات مهندسی رشته ها، تشکیل کمیسیون مشترک بین نمایندگان شورای مرکزی و شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی (وزارت راه و شهرسازی برای ارائه مبنای حق الزحمه خدمات مهندسی جهت طرح در ساختار ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مدنظر قرار گیرد.

ج- گروه تخصصی معماری

ج-1- اهداف و چشم اندازها:

 1. توسعه شرح خدمات مهندسی معماری
 2. تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری
 3. انرژی و محیط زیست در معماری
 4. بهره گیری از فناوری های نوین در معماری
 5. هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش های بومی و منطقه ای

 ج-۲- مهمترین اقدامات انجام شده:

 1. تشکیل ۳۹ جلسه گروه تخصصی معماری و تشکیل ۶۶ جلسه کارگروه های تخصصی معماری و استفاده از توانمندی،

نظرات و تجارب اعضای معمار سازمانهای مختلف کشور با حضور نمایندگانی از ۲۸ استان کشور (کارگروه های نظامنامه نماسازی و سیمای ساختمانها، معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی، مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری، تهیه نظامنامه اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۱ و ۲۲ در مهندسی معماری، بررسی تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری، اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق کشور، توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری، تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری، هویت در معماری ایرانی اسلامی، ویرایش مبحث ۴مقررات ملی ساختمان).

 1. تشکیل جلسات هم اندیشی: (تشکیل ۳ جلسه با نمایندگان هیأت مدیره در رشته معماری و نیز نمایندگان گروه های تخصصی معماری تمام استان های کشور و با حضور ریاست محترم شورای مرکزی در محل شورای مرکزی
 2. تشکیل جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی شامل برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی معماری با معاون محترم وقت مسکن و ساختمان و معاون محترم وقت شهرسازی و معماری و تشکیل جلسه مشترک با اعضای کمیته تدوین مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان.
 3. گزارش پیشنهادی مبانی قیمت گذاری و شرح خدمات مهندسی معماری.
 4. بررسی جایگاه نظارت معماری با توجه به آسیب شناسی زلزله غرب کشور
 5. طرح نامه شماره ۶۴۹۵/د/ش م مورخ ۴/ ۷ /۹۶ دکتر طاهره نصر، رئیس گروه معماری در خصوص اعمال جداول مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

 

۷- پیشنهاد دوره های آموزشی معماری برای ورود به حرفه، باز آموزی و ارتقا

۸- پیشنهادات ارائه شده از سوی گروه به دبیر محترم اجرایی و هیأت رئیسه سازمان:

۱ - 8- تشکیل کمیته مشترک معماری با وزارت راه و شهرسازی در راستای تعامل شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی.

۲ - ۸- تهیه بانک اطلاعاتی معماری: در گام نخست فرمت جدولی تهیه گردید که طی نامه ای از استانهای مختلف درخواست شد که اطلاعات معماران خود را به شورای مرکزی ارسال نمایند. ۷- بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نیاز جامعه به اشتغال جوانان و با توجه به اینکه

۳ -۸ سرفصل دروس دانشگاهی در رشته معماری سالهاست مورد بازنگری قرار نگرفته است، گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن ارائه پیشنهاد مبنی بر آموزش قوانین و مقررات ملی ساختمان در قالب دروس دانشگاهی بصورت واحد اجباری و نه اختیاری) آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای مربوط به این امر اعلام نمود.

-تهیه راهنمای تصویری برای مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری مطرح گردید که در صورت تأمین

5 -۸ بودجه مورد نیاز گروه تخصصی برای انجام این مورد اعلام آمادگی نموده است.

6 - 8- با توجه به تجربه موفقی که از تصحیح مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری صورت گرفت و نظرات در ۵۸ بند به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ارائه گردید، این گروه تخصصی آمادگی خود را برای بررسی سایر مباحث اعلام نمود.

9-  کتابچه های تهیه شده در گروه تخصصی معماری:

 9-1-«تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان» منتشر شده)،

2-9-«دستورالعمل پیشنهادی اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به واسطه ارائه چک لیست های کنترل معماری» منتشر شده)

 3-9- « نظام نامه پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمانها» (آماده انتشار) طی نامه شماره ۱۰۳۰۵/د/ ش م مورخ۳ -۹۱۲ / ۹ /۹۷ به هیات رئیسه محترم شورا ارائه شده است. ۱۰۷

10- ارائه نتایج کارگروه مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری به هیات رئیسه محترم شورا طی نامه طی نامه ۱۱۲۹۳/داش م مورخ28/1/98

۱۱- برگزاری جلسه در خصوص بکارگیری روش های نوین اجرای نما با حضور متخصصین مربوطه

12- بررسی مسائل ابلاغیه تعداد کار با متراژ تا ۴۰۰ متر مربع و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات گروه معماری به هیات رئیسه

محترم شورای مرکزی

13-تدوین قراردادهای همسان معماری در راستای نحوه محاسبه و کسر از ظرفیت در طراحی های مجدد

 ج-3- سایر موارد مورد بررسی در گروه تخصصی معماری

بررسی ساختار کنونی نظامنامه های موجود در خصوص نماسازی و کنترل سیمای ساختمان ها در کشور

بررسی آخرین تصمیمات و ابلاغیه ها در خصوص رشته معماری داخلی توسط مراجع ذی صلاح،

بررسی مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی منطبق بر ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ارائه پیشنهاد جهت ارسال به کمیته مربوطه

بررسی چک لیست های کنترل طراحی و نظارت ارائه شده توسط استانهای مختلف کشور،

اخذ و بررسی مدارک ارسالی از سازمانهای استانها در رابطه با مباحث ۱۹، ۲۱ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش مهندسی معماری

بررسی تصمیمات اتخاذ شده محلی در راستای رعایت مبحث ۱۹ در پهنه های اقلیمی مختلف کشور،

 ویرایش تخصصی مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان و ارسال آن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ارائه پیشنهاد تهیه اپلیکیشن برای کنترل مصرف انرژی در راستای توجه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط

گروه معماری

توجه به مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری که در قالب تعیین مبانی قیمت گذاری به شورای مرکزی ارائه شده است و توجه به تهیه چک لیست های نظارت معماری

بررسی دوفوریتی پیش نویس ویرایش سوم مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه معماری و ارسال نتیجه این بررسی به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

د- کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست:

 مهمترین اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون به شرح زیر می باشد:

 1. نظام نامه تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست استان ها
 2. شیوه نامه تشکیل ساختار راهبردی و اداری استاندارد سازی ساختمان
 3. آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
 4. بازنگری مقررات ملی ساختمان (مباحث ۲، ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۲۲) با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی
 5. بازنگری سرفصل های آموزشی برای ارتقا، بازآموزی و آموزش مهندسی از منظر بهینه سازی مصرف انرژی
 6. دوره آموزش تربیت مدرس انرژی
 7. بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان
 8. صلاحیت ممیزی و بازرسی انرژی
 9. مدل سازی انرژی
 10. تفاهم نامه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با انجمن احتراق ایران
 11. مباحث الگوی ساختمان سبز
 12. دبیرخانه نشان تعالی ساختمان سبز و اعطای نشان تعالی ساختمان سبز

ه- کمیسیون آموزش:

 همکاری در تدوین و بازنگری سرفصل دوره های باز آموزی، آموزشی و ارتقا (رشته معماری)

 

و امور انجام شده توسط گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اجرای قطعنامه های اجلاس:

و - 1- امور انجام شده توسط گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اجرای قطعنامه اجلاس بیستم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (تیر ماه ۹۶):

پیشنهاد تشکیل کمیسیون مجریان ذیصلاح در راستای توجه به بند ۱ و بند ۱۱.

 "بند یک. هیأت عمومی تأکید دارد شورای مرکزی، ضمن توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسین، در جهت ایجاد زیرساختهای صدور خدمات فنی و مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد. بند یازده. با توجه به پتانسیل لرزه خیزی و وقوع بلایای طبیعی در کشور، در راستای تأمین ایمنی، رفاه و آسایش بهره برداران و حفظ سرمایه های ملی و حمایت از سازندگان ذی صلاح، از تمام ظرفیت های قانونی به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان استفاده شود."

ارائه شرح خدمات مهندسی تدوین شده برای هفت رشته ساختمانی در راستای توجه به بند ۵.

"بند پنج. شایسته است که اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد."

٣- ارائه دروس پیشنهادی در بخش معماری و مقررات ملی ساختمان مرتبط با رشته معماری به کمیسیون آموزش سازمان و همچنین به وزارت راه و شهرسازی در راستای توجه به بند ۶.

"بند شش. لازم است به منظور رفع خط موجود در سرفصل های درسی و هماهنگی آموزش های دانشگاهی به حرفه، سازمان نظام مهندسی تلاش خود را برای همکاری با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت اصلاح متون درسی رشته های مهندسی معمول نماید.

۴- تشکیل کارگروه تخصصی در گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اهداف بند ۹ قطعنامه برای ارائه چک لیست های یکسان خدمات معماری .

 ۵- تدوین نظام نامه های واحد در کمیسیون انرژی برای همسان سازی چک لیست های انرژی و بهینه سازی مصرف در راستای توجه به بند ۹.

 "بند نه. شایسته است شورای مرکزی نسبت به تدوین و اجرای نظام نامه های واحد در راستای همسان سازی چک لیست های کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت اقدام نماید و بر ضرورت ترویج معماری سازگار با بهینه سازی مصرف انرژی از طریق مدل سازی اقدام نماید." |

۶- تدوین نظام نامه های واحد در کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست برای توجه به استاندارد و مصالح در راستای توجه به بند ۱۰.

"بند ده. شایسته است تلاش به منظور تبیین نظام کنترل کیفیت و مصرف مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و گسترش و ترویج استفاده از فناوری های نوین توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد".

 ۷- تدوین چک لیست های مربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در راستای توجه به بند ۱۲.

 بند دوازده. در راستای حفظ حقوق بهره برداران، توجه به عمر مفید ساختمان ها و جلوگیری از مخاطرات گسترده ای که ناشی از عدم توجه به نگهداری ساختمان ها می باشد، هیأت عمومی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تقاضا می نماید اقدامات مؤثری را در جهت اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و طرح جامع ایمنی ساختمان های کشور انجام دهد."

 

و 2- امور انجام شده توسط گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اجرای قطعنامه اجلاس بیست و یکم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (تیرماه ۹۷):

 1. در راستای دستیابی به اهداف بند ۲ قطعنامه؛ پیگیری اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مکاتبات صورت گرفته از جمله نامه شماره ۶۴۹۵/د/ش م مورخ 4/7/96 رییس گروه تخصصی معماری .
 2. بند دو قطعنامه: "نظر به اینکه مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان در جهت کنترل و رعایت ضوابط و ایجاد آسایش و کیفیت ساختمان است و به استناد بندهای ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت عمومی از وزارت محترم راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تقاضا می نماید، صلاحیت تخصص مرتبط در تمامی گروه های ساختمانی به طور مستقل الزام و کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان اجرایی گردد، همچنین در راستای توجه به جایگاه حرفهای طراحان و ناظران ساختمان و نیز جایگاه هر رشته در نظارت مقیم، بازه زمانی برای مسئولیتهای حرفه ای تعریف شود. "

۲- در راستای دستیابی به اهداف بند ۳ قطعنامه؛ اعلام همکاری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای شکل گیری "سامانه ارزیابی انرژی و مسائل و موارد زیست محیطی با توجه به سابقه گروه در تشکیل کارگروه اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق کشور و نیز پیشنهاد انجام طرح پژهشی در حوزه «توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری» به هیات رئیسه شورای مرکزی.

بند سه قطعنامه: " صلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنی- ملکی ساختمان به منظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان با نگاهویژه به درج اطلاعات کلی ساختمان اعم از نوع مصالح و تجهیزات، استاندارد مصالح، رده و برچسب انرژی ساختمان و جزئیات فنی با استفاده از سیستم های مدلسازی انرژی و همچنین تأکید بر استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت مدنظر قرار گیرد و نسبت به تامین ضمانت های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه اقدام

گردد "

۳- در راستای دستیابی به اهداف بند ۴ قطعنامه؛ ترجمه و انتشار "مقررات ملی ساختمان در معماری کشور آلمان" در راستای ایجاد زیرساخت صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب دستورالعمل و نیز پیشنهاد "بررسی تجارب معماری و مقررات ملی ساختمان در کشورهای ترکیه و روسیه و همچنین پیشنهاد "تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری" با توجه به نتایج بدست آمده از کارگروه تخصصی تشکیل شده در گروه تخصصی معماری در قالب انجام طرح پژوهشی به هیات رئیسه شورای مرکزی.

بند چهار قطعنامه: "هیأت عمومی شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی می خواهد نسبت به ایجاد و توسعه فناوری BIM در فرایند ساخت و ساز اقدام و برای این امر ابتدا نسبت به تهیه نقشه راه مدیریت اطلاعات ساختمان BIM سند راهبردی آن اهتمام لازم را مبذول و در حداقل زمان ممکن نسبت به عملیاتی نمودن آن و ارائه آموزشهای لازم مهندسان اقدام نماید. "

۴- در راستای دستیابی به اهداف بند ۵ قطعنامه؛ بازنگری شرح خدمات مهندسی معماری دریافت شده از کارگروه شرح خدمات مهندسی شورای مرکزی و طراحی چک لیست های یکسان خدمات معماری در گروه تخصصی معماری.

بند پنج قطعنامه: "تبدیل مباحث مقررات ملی ساختمان به مقررات ساخت و ساز بین المللی با استفاده از استانداردها و کدهای بین المللی و بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان بانگاه ویژه به ساخت ساختمان سبز، رده بندی انرژی و زیست محیطی ساختمان، مباحث شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و...

 

۵- در راستای دستیابی به اهداف بند ۶ قطعنامه؛ پیشنهاد دوره های آموزشی معماری برای ورود به حرفه، باز آموزی و ارتقا به کمیسیون آموزش شورای مرکزی و همچنین معرفی نمایندگانی از گروه معماری به کمیسیون مذکور در راستای عملیاتی شدن پیشنهاد و تدوین سر فصلها و نیز اعلام آمادگی برای تبیین و تدوین راهنماهای کمک آموزشی مباحث مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به وزارت راه و شهرسازی.

بند شش قطعنامه: "به منظور عدم تعارض و ارتقای خدمات فنی و مهندسی در نحوه ساخت و ساز و ایجاد یک نظام واحد کنترلی و مقرراتی در ساخت و ساز کشور، هیأت عمومی از دولت محترم، مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم مرکزی تقاضامنداست نسبت به یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بازتعریف خدمات و مقررات آنها اهتمام لازم را مبذول نموده و در این راستا نسبت به تجمیع و یکسان سازی قوانین، مقررات، نشریات و استانداردها اقدام نمایند."

۶- در راستای دستیابی به اهداف بند ۱۳ قطعنامه؛ تدوین و چاپ چک لیست های مربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در قالب دستورالعمل توسط گروه تخصصی معماری.

 بند سیزده قطعنامه: "هیأت عمومی از کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی می خواهد اهتمام خود را در جهت همکاری با دولت محترم و نهادهای مربوطه در خصوص حل مشکلات و بحران های جامعه از جمله ترمیم و باز آفرینی بافتهای تاریخی فرسوده، بحران کمبود آب، بحران انرژی و محیط زیست و تغییرات اقلیمی، از طریق بازنگری و اجرای صحیح مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و آئین نامه ها در زمینه هایی همچون بازیافت و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، اصلاح الگوی صحیح مصرف منابع، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در طرح ها و ... از طریق صدور و ابلاغ شیوه نامه، نظام نامه و دستورالعمل اجرایی، با اعطای صلاحیت های حرفه ای نظیر بازرسی نگهداری ساختمان، ممیزی و بازرسی انرژی و... انجام دهند".

 

  
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر