نمایندگی:شیراز
1401/08/10 14:59:55
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :203
برگزاری نشست مشترک سازمان با دستگاه های مرتبط به مناسبت روز جهانی استاندارد

به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس مشکلات ساختمان های ناایمن و غیر استاندارد واکاوی شد

 

رییس  سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس :

تاب آوری شهر محصول استاندارد سازی ساختمان هاست

 

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

صنعت ساختمان نیازمند اعمال فرآیند آینده پژوهی است

 

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:

 دخالت افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان سازی جرم انگاری شود

 

 نشست مشترک مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری شیراز با عنوان «ساختمان ایمن؛ خدمات مهندسی، مصالح ساختمانی» به مناسبت روز استاندارد برگزار شد.

مجتبی زوربخش، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با بیان اینکه این نشست با هدف مرور و ارائه نقطه نظرات ادارات کل و راهبردها و اهدافی که مشترکاً در جهت حفظ و رعایت استانداردها وجود دارد، برگزار شده، گفت: براساس دو ماده 155 و 158 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هرگونه ساخت و ساز باید با مصالح استاندارد و توسط  سازندگان ذیصلاح انجام شود.

وی افزود: همچنین در این دو ماده قانونی صراحتاً تأکید و تصریح شده است که هر ساختمان باید حداقل 10 سال بیمه شده باشد که این مدتزمان، نشان از این دارد که ساختمانها باید با کیفیت باشند. زوربخش با اشاره به اینکه در تولید ساختمان دو مؤلفه مدنظر است، اظهار داشت: استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد و ارائه خدمات مهندسی مطلوب دو مؤلفه مهم در تولید ساختمان است که در کنار هم قرارگرفتن این دو مؤلفه، تضمینکننده ساختمانهای ایمن، با عمر بالا و مطلوب است ؛ ساختمانهایی که آسایش و رفاه بهرهبرداران را  فراهم کند .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس عنوان کرد: در همین زمینه توجه به اصول معماری ایرانی و اسلامی و تلفیق این فاکتور در کلانشهر شیراز و سایر شهرهای کشور در ساخت ساختمانها بسیار احساس میشود.

دکتر زوربخش با اشاره به اینکه استفاده از مصالح نوین که با شرایط اقلیمی و بومی ما تطابق ندارد، در ساخت ساختمانها مشاهده میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بومی هر نقطه کشور بایستی به هویت معماری و حفظ استانداردهای ملی توجه داشته باشیم. وی خطاب به طراحان ساختمانها تصریح کرد: استفاده از مصالح نوین و صنعتی  سازی به عنوان دو مؤلفه مهم در فرایند تولید ساختمان بسیار تعیین کننده است و این موضوع باید منطبق با هویت معماری ایرانی و اسلامی باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با بیان اینکه متأسفانه سالیان سال شاهد هدررفت سرمایه های ملی، ناشی از بکار گیری مصالح غیراستاندارد هستیم، تصریح کرد: متأسفانه سازندگان غیرحرفهای به دلیل پایین بودن قیمت و با سودای کسب سود بیشتر ، از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده میکنند که این موضوع در فرایند ساخت وساز میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.

زوربخش با اشاره به اینکه پهنه کشور ما بر روی گسلهای زلزله قرار دارد، خاطرنشان کرد: در کنار توجه به مسائلی از منظر زیباشناسی و هویت معماری و طراحی، برخورداری از استحکام کافی بسیار تعیینکننده است.

وی  با بیان اینکه گاهاً شاهد آمار و تلفات نامتعارف زیادی در بروز زلزله ها هستیم ، اظهار داشت: بخشی از خسارتها ناشی از کیفیت نامطلوب مصالح مصرفی در ساخت ساختمان است.

وی ضمن تشکر از اداره کل استاندار فارس گفت: این اداره کل همواره به عنوان یک مشاور توانمند در کنار سازمان قرار دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: در راستای توسعه این تعامل، توجه به ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب، کنترل و ارزیابی، تست کنترل کیفیت مصالح مصرفی و اخذ تأییدیه هایی که تولیدکنندگان مصالح ساختمانی می بایست از اداره کل استاندارد براساس معیارها و ضوابط دریافت کنند، میتواند نقطه قوت باشد برای مهندسانی که در طراحی و ساخت وساز پروژههای عمرانی فعالیت دارند.

 

درخواست ایجاد دبیر خانه دائمی استانداردسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

زوربخش در ادامه ایجاد دبیرخانه دائمی  و مشترک طی یک تفاهم نامه در میان سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و اداره کل استاندارد این استان را خواستار شد و گفت: این تفاهمنامه میتواند به عنوان یک راهبرد اصلی و نقشه راه برای استفاده سازندگان و کسانی که از مصالح ساختمانی استفاده می کنند،  مورد توجه قرار گیرد و در جریان آن سازندگان میتوانند از بانک اطلاعاتی آن، مصالح ساختمانی استاندارد را شناسایی و مورد بهره برداری قرار دهند، هر چند که پیش از این فهرستی از مصالح استاندارد در اختیار مهندسان ساخت و ساز قرار گرفته، اما ایجاد دبیرخانه دائمی با هدف مشخص و جلوگیری از عدم تولید مصالح غیراستاندارد و حمایت از تولیدکنندگان مصالح استاندارد ضروری است. به عقیده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، استقرار چارچوب های برندینگ در سطح ساختمانها یک ضرورت است.

زوربخش تأکید کرد: ساختمان برند باید توسط مهندسان برندساز تولید شود و در این راستا توجه به استانداردهای لازم در بهرهگیری از مصالح مصرفی، کنترل هایی که در زمان ساخت ساختمان باید مدنظر قرار بگیرد و همچنین ارائه خدمات مهندسی مطلوب میتواند تضمین کننده استحکام و ایمنی ساختمانها باشد . وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهایی که دولت سیزدهم در برنامه نهضت ملی مسکن در سطح کلان دنبال میکند، لازم است به مقوله استانداردسازی ساخت وساز توجه شود.

به گفته زوربخش، بهرهمندان از ساختمان های طرح نهضت ملی مسکن انتظار دارند با پرداخت هزینه های متعارف، مسکن ایمن داشته باشند و با توجه به اینکه امکان به روزرسانی یا تغییر ملک وجود ندارد تمام سازندگان ساختمان در نهضت ملی مسکن باید به مقوله کیفیت توجه و از هدررفت سرمایه های ملی پرهیز کنند.

با مشکل فقدان نگاه دانش بنیان به استانداردسازی روبه رو هستیم

 

دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این مراسم گفت: برخورداری از سرپناه ایمن حق مسلم یکایک مردم است و با پراختن به علم تابآوری ساختمان، میتوان این رویکرد را عملی ساخت.

وی با اشاره به این موضوع که استانداردسازی در حوزههای علم و فناوری میتواند نقش ارزندهای در اقتصاد پایدار کشور داشته باشد، اظهار داشت: مؤلفه استاندارد از دو دیدگاه مصالح و کیفیسازی صنعت ساختمان قابل بررسی است. عضو هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس افزود: امروزه با مشکل فقدان نگاه دانشبنیان به استانداردسازی روبهرو هستیم، این در حالی است که ساخت یک سرپناه ایمن نیازمند رعایت هر دو مورد یادشده است.

او با اشاره به این موضوع که استانداردسازی در مدیریت انرژی جایگاه مهمی داشته و این امر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته، اظهار داشت: سامانه پایش انرژی در کشور در حال راهاندازی است و امیدواریم در پرتو این دستاورد علمی گامهای مؤثری در راستای اقتصاد و محیطزیست برداریم.

عضو هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش افزود: صنعت ساختمان با استفاده از مصالح استاندارد، رعایت نظام کیفیسازی، برخورداری از علم مهندسی و سازنده ذیصلاح رشد میکند.

نصر خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از صنعت مدلسازی ساختمان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان گام نوینی را در راستای صنعتیسازی ساختمان با رعایت استانداردها برداشت و استان فارس این ظرفیت را دارد که در کشور به عنوان پیشگام مطرح شود.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این موضوع که عمر مفید ساختمان در ایران نسبت به بسیاری از کشورها تفاوت زیادی دارد، اظهار داشت: این اختلاف چشمگیر ناشی از غفلتهایی است که سیاستگذاران در عرصه ساخت وساز رقم میزنند.

نصر در ادامه افزود: صنعت ساختمان نیازمند اعمال فرآیند آینده پژوهی است که در این زمینه پیشرانهای مهمی نظیر استانداردسازی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

 وی عنوان کرد : ساختمان، کالای سرمایهای است که در اقتصاد کشور نقش ارزندهای دارد و برای استانداردسازی آن باید مؤلفههای کیفیسازی را به نحو بهینهای پیادهسازی کرد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه گفت: بر مبنای استخراج اطلاعات و مدلسازی میتوان در زمینه استانداردسازی ساختمان قدمهای مؤثری برداشت ؛ درحقیقت مدلسازی صنعت ساختمان یکی دیگر از پیشرانهای تأثیرگذار در عرصه ساختوساز است که نقش مؤثری در عرصه آیندهپژوهی صنعت ساختمان کشور ایفا میکند. نصر خاطر نشان کرد : کنترل طرح، رعایت حقوق بهرهبردار و کنترل کیفی از تدابیری است که در قوانین نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان مورد تأکید قرار گرفته است.

باید دخالت افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان سازی جرم تلقی شود  

مهندس مهرداد خواجهپور، عضو هیأترئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس هم در این جلسه گفت: دلیل اصلی اهمیت ساختوساز در کشور ما این است که ساختمان در کشور ما یک کالای سرمایهای است و به همین دلیل باید به نوع ساختوساز و کیفیسازی بناها توجه ویژهای شود.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه شود، این است که کشور ما پتانسیل زیادی در وقوع زمینلرزه دارد، بهطوری که امروز حدود پنجاه گسل فعال در فارس داریم.

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: این در حالی است که ۸۶ درصد از مصالح استفادهشده در ابنیه فارس مشابه شهر سرپل ذهاب است، این یعنی همان اتفاق که در سرپل ذهاب افتاد، در هر جای فارس میتواند رخ دهد. خواجهپور افزود: امروز با یک زلزله ۵ تا ۶ ریشتری در کشور، تعداد زیادی کشته میدهیم ؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر با زلزله ۷ ریشتری هم اتفاقی نمیافتد، حال آنکه بیشتر تلفات ما از کسانی هستند که در زیر آوار ماندند و اگر در فضای باز و خیابان بودند، اتفاقی برایشان نمیافتاد. این تجارب برای حوادث احتمالی و توجه بیشتر به حوزه ساختوساز زنگ خطری جدیست

. وی با اشاره به وظایف هر بخش در حوزه ساخت وساز گفت: در فرایند ساختوساز هر وظایفی به عهده هر بخش گذاشته شده و در تهیه مصالح ساختماني سه مبحث تولید، توزیع و مصرف وجود دارد که باید به آن توجه شود اما اینکه چرا در برخی موارد مصالح غیراستاندارد به حوزه مصرف میرسد، بايد بررسي شود.

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس تصریح کرد: شاید یکی از دلایل آن این باشد که نظارت و کنترل نامناسب است که باید برخورد و نظارت بیشتری در این حوزه شود اما متأسفانه گاه مسائل فنی زیر سایه مسائل سیاسی و اجتماعی فراموش میشود.

خواجهپور از دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساختوساز بهعنوان یکی دیگر از آفات این حوزه یاد کرد و گفت : تا زمانی که ورود افراد فاقد صلاحیت را جرم ندانیم، این مشکلات پابرجاست. ما در خدمات مهندسی یکی از عوامل اصلی را فراموش کردیم و آن این است که کسی بایددر عرصه ساخت و ساز ورود کرده و ساختمان بسازد که صلاحیت تخصصی و حرفه ای داشته باشد. خواجهپور گفت : متأسفانه امروز در ذهن خیلی از مسئولان و مردم، کیفیت در ساختوساز فقط به حضور مهندس ناظر در هنگام ساختوساز منوط شده است ، این در حالی است که حتی گاه ناظر هم تذکر میدهد، اما سازنده بیتوجه به تذکر ناظر به کار خود ادامه میدهد.

عضو هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: ما برای حل برخی موارد در این حوزه، با استانداری تفاهمنامه داشتیم اما معتقدیم مشکلات زمانی حل میشود که ما برخی گلوگاههای تخلف را ببندیم. استفاده و برخورداری از مصالح استاندارد حق مردم است و زمانی مشکلات حل میشود که همه ابزارهای حوزه را تأمین کنید. وی با اشاره به برپایی کلاسهای آموزشی برای فعالان حوزه ساختوساز ازجمله فروشندگان آهنآلات و ارتقاي دانش مالکین، خواستار جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساختوساز و تعریف آن به عنوان جرم شد.

مصوبه گواهی پایان کار نقرهای و طلایی در شورای شیراز

معاون مدیرکل کنترل نظارت شهرداری شیراز نیز در این مراسم گفت: در زمینه برندسازی مصوبهای در شورای اسلامی شهر شیراز پیرامون ساختمانهای ممتاز به تصویب رسیده كه طی آن به برخی از ساختمانها گواهی پایان کار نقرهای و طلایی اهدا میشود.

جعفر آزادی افزود: برای کسب گواهی پایان کار نقرهای و طلایی رعایت مواردی نظیر روشهای اجرا و استفاده از مصالح نوین و مرغوب و استاندارد ضروری است. وی در ادامه با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در این حوزه بیان داشت: شورای اسلامی شهر شیراز مصوبههای زیادی در خصوص اجراییسازی مبحث 19 داشته و بر رعایت این ضابطه در ساختمانهای دولتی تأکید میکند، اما برای پیادهسازی این مبحث در ساختمانها نیازمند دستورالعمل اجرایی هستیم که مشخصات پروژه را تشریح کند. نماینده شهرداری شیراز در این نشست با تشریح یکی از چالشهای مهمی که در این زمینه وجود دارد، افزود: بسیاری از مصالح از استاندارد لازم برخوردار نیستند، اما مرکز تحقیقات راه و مسکن گواهی به آنها اعطا کرده و اداره کل استاندارد در حالی که محصول آنها فاقد کیفیت لازم است، به آنها گواهی استاندارد تشویقی میدهد. آزادی ادامه داد: در شرایط حاضر افرادی که نسبت به خوداظهاری اقدام کنند، از استاندارد تشویقی برخوردار میشوند و این در حالی است که در مورد کیفیت محصولات آنها شائبههایی وجود دارد. وی با طرح این پرسش که بهراستی جایگاه حقیقی مرکز تحقیقات راه و مسکن و اداره استاندارد کجاست، افزود: این دوگانگیها در حوزه ساختمان و مصالح مشکلات دوچندانی ایجاد میکند.

با گذشت 17 سال از آغاز ماجرا هنوز در ابتدای مسیر هستیم

محمد رستمی، سرپرست معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی نیز در این نشست چندجانبه گفت: لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد از بهمن ماه سال 1384 در دستور کار سیاستگذاران صنعت ساختمان قرار گرفته و آییننامه نظارتی آن تدوین شده است، اما با گذشت 17 سال از آغاز ماجرا هنوز در ابتدای مسیر هستیم و دغدغههای زیادی پیرامون آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامهریزیهای شهری به ایمنی شهرها در برابر حوادث بازمیگردد، اظهار داشت: کشور ایران در زمره مناطق زلزلهخیز جهان قرار میگیرد و چنانچه آمادگی لازم برای رویارویی با آن را نداشته باشیم، با تلفات جانی و مالی روبهرو خواهیم شد. زلزله های پیشین نشان داده است که دستگاههای اجرایی مرتبط آمادگی و پیشبینیهای لازم را در این حوزه به درستی انجام نداده و این در حالی است که مهار آسیبهای ناشی از سوانح در بسیاری از کشورهای دنیا مدیریت شده است.

او با اشاره به این موضوع که اقدامات سازمان نظام مهندسی و اداره استاندارد در این حوزه قابل تحسین است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تمامی دستگاه های مرتبط باید به این حوزه وارد شده و قدمهای مثبتی را در این زمینه بردارند. رستمی در بخش پایانی سخنانش گفت: امروز در بسیاری از شهرستانها کارگاههای تولید مصالح ساختمانی استاندارد وجود ندارد و حمایتهای چندانی هم از تولیدکنندگان استاندارد صورت نمیگیرد.

ضرورتهای استانداردسازی مصالح ساختمانی

معاون ارزیابی و جانشین مدیرکل استاندارد فارس نیز در این نشست با اشاره به اینکه کشور ما روی نوار و مدار زلزله قرار دارد، گفت: همین موضوع ضرورت استانداردسازی مصالح را نشان میدهد و پر واضح است که در کشور ما -برخلاف سایر کشورهایی که از مدار زلزله دور هستند- باید تلاش بیشتری را برای احداث و تولید ساختمانهای ایمنتر و مقاومتر شاهد باشیم.

امیری مسئله دیگر در زمینه استانداردسازی مصالح ساختمانی را حفظ انرژی عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه باید به موضوع کاهش مصرف انرژی و بهخصوص آب در ساختمانها با استفاده از ابزارها و مصالح نوین توجه کنیم.

وی حفظ محیطزیست را از موضوعات مهم در استانداردسازی و ضابطهمندسازی ساختمانها دانست و بیان داشت: واقعیت این است که ما در زمینه دستورالعملها و قوانین استانداردسازی مصالح و ساختمانسازی مشکلاتی را در کشورمان داشتهایم. معاون ارزیابی و جانشین مدیرکل استاندارد فارس با اذعان بر اینکه این کار، کار دشواری است و در بخش هماهنگیهای بیندستگاهی چالشهایی وجود دارد که امیدواریم رفع شود، ابراز داشت: باید پذیرفت که اداره استاندارد به تنهایی نمیتواند همه چالشها را برطرف کند و همکاری و مساعدت سایر دستگاهها را باید همراه داشته باشد و بیشتر در نقش هماهنگکننده ظاهر شود.

امیری با تأکید بر اینکه پیگیری و اجرای استانداردها به عهده کاربران و مصرفکنندگان است، تصریح کرد: امروزه عمده ذهنیتها در حوزه استانداردسازی به سمت کالاها رفته و کمتر به مقوله خدمات استاندارد در حوزه مصالح ساختمانی مثل فرم شهرسازی، معماری ساختمانها و خیابانها و... توجه شده و میتوان گفت در این زمینه اقدام مناسبی انجام نشده است.

 به گفته وی، ما باید از مرحله استانداردسازی کالا و مصالح هرچه سریعتر عبور کنیم و به مرحله استانداردسازی خدمات ساختمانی برسیم، اما تاکنون در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است.

معاون ارزیابی و جانشین مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، ظرفیت و استعداد خوبی برای مساعدت در تدوین استانداردها و استانداردسازی مصالح ساختمانی دارد، اظهار داشت: این آمادگی در اداره کل استاندارد وجود دارد که با همه دستگاههای مرتبط با موضوع همکاری نماید. امیری همچنین خواستار برگزاری دورههای آموزشی در زمینه نقش استاندارد در ساختمانسازی برای مهندسان ناظر، طراحان سازه، معماران ساختمان و... شد و گفت: ناظران ساختمان باید مصالح غیراستاندارد را از سر ساختمان برگردانند و اجازه استفاده از آنها را ندهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه آزمایشگاههای دارای استاندارد 17025 در سطح استان و کشور فعالیت دارند که کار تست بتن، تست جوش و... را با دقت انجام میدهند، گفت: انتظار میرود استفاده از ظرفیت این آزمایشگاهها در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد.معاون ارزیابی و جانشین مدیرکل استاندارد فارس در پایان سخنان خود گفت: کارشناسان استاندارد ضابط قضایی هستند و مصالح غیراستاندارد را در هر جا میتوانند توقیف کنند.

 


ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر