نمایندگی:شیراز
1397/09/01 12:11:02
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :462
بازدید رئیس سازمان و هیئت نظارت و اجرایی از پروژه ورزشگاه در حال ساخت سازمان

بازدید رئیس سازمان و هیئت نظارت و اجرایی از پروژه مجتمع ورزشی، فرهنگی و رفاهی در حال ساخت سازمان

صبح روز پنجشنبه اول آذرماه 1397 رئیس سازمان، هیئت نظارت و اجرایی ورزشگاه از پروژه مجتمع ورزشی، فرهنگی و رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بازدید کردند. نخست، فضاهای ورزشگاه مورد بازدید اعضای حاضر قرار گرفت و روند ادامه کار و پیشرفت پروژه در محل بررسی شد.

پس از بازدید از پروژه، ادامه جلسه در سالن هیئت مدیره سازمان برگزار شد. در این جلسه به راهکارها، پیشنهادات و چالش‌های پروژه پرداخته شد. باتوجه‌به مشکلات اقتصادی اخیر و تأثیر آن بر پروژه، پیشنهادهای مشاور درخصوص ادامه روند اجرایی پروژه مطرح شد و توسط رئیس سازمان و هیئت نظارت مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت برای افزایش سرعت تکمیل پروژه مقرر شد راهکارهای اجرایی از سوی مشاور به پیمانکار جهت بررسی ارائه گردد.

در پایان رئیس سازمان با تأکید بر اجرای پروژه مطابق با مدت قرارداد (دوسال)، از مشاور پروژه درخواست نمود در راستای ارتقای کیفی ارائه خدمات از جمله دستگاه نظارت و دیگر همکاری‌ها با کارفرما، تجدید نظر جدی صورت پذیرد.


ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر