نمایندگی:شیراز
1401/10/28 15:18:46
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :162
آگهی فراخوان مناقصۀ عمومی چاپ و . . . سالنامۀ اختصاصی سال 1402 نظام مهندسی فارس


 

آگهی فراخوان برای مناقصۀ عمومی طراحی، چاپ، صحافی، بستهبندی و تحویل سالنامۀ اختصاصی و تخصصی سال 1402 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در نظر دارد طراحی، چاپ، صحافی، بستهبندی و تحویل سالنامۀ اختصاصی و تخصصی
سال 1402 خود به تعداد حدود 12،000 نسخه با برآورد اولیۀ حدودی و تقریبی 9،000،000،000 ریال را ازطریق مناقصۀ عمومی با ارزیابی کیفی براساس شروط سازمان توسط پیمانکار به انجام رساند.

بدینوسیله از شرکتها، مؤسسهها و واجدان شرایط که صلاحیت لازم را در این خصوص دارند دعوت میشود حداکثر تا تاریخ     11بهمن    1401 بهمنظور خرید و دریافت اسناد مناقصه، به واحد قراردادها و مناقصههای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی شیراز، بلوار ستارخان، انتهای خیابان نمازی، ساختمان شمارۀ 1 (با شماره تماس ثابت 36488013-071) مراجعه نمایند.

بدیهی است مراجعه و دریافت اسناد شرکت در مناقصه یا اعلام قیمت، حقی برای شرکتکننده و تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد کرد و سازمان در پذیرش یا رد یک یا تمام پیشنهادها دارای اختیار تام است (دیگر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج شده است).

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر