نمایندگی:شیراز
1401/10/26 15:21:36
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :159
برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان با حضور دکتر عزیزی نماینده شیراز در مجلس

تداوم تلاش برای احقاق حقوق جامعه مهندسان فارس

نشست مشترک هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با دکتر عزیزی نماینده شیراز در مجلس برگزار شد


نشست مشترک هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی  برگزار و در  این نشست بر تداوم تلاش برای احقاق حقوق جامعه مهندسان فارس تأکیدشد.
در همین ارتباط مهندس ستار خورشیدی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با انتقاداز اینکه برخی دستگاههای اجرایی در تعامل و همکاری با سازمان نظام مهندسی عملکردقابل دفاعی ندارند، اظهارداشت: مجموعه نظام مهندسی یک مجموعه تخصصی در راستای خدمت به مردم و  همفکری و همکاری با دستگاههای اجرایی است.

وی با بیان اینکه جامعه مهندسی با چندمعضل اساسی از جمله عدم برخورداری از خدمات بیمه تأمین اجتماعی و تعرفههای پایین خدمات مواجه است گفت: یکی دیگر از مشکلات، بیتوجهی برخی نمایندگان مجلس به نظرات شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی در پیشنویس قانون نظام مهندسی است که زمینه تصویب یک قانون پر مشکل را فراهم کرده است.

 وی در بخش دیگری از این نشست با انتقاداز اینکه برخی افرادفکر میکنندهزینه کردن در زمینه خدمات فنی مهندسی نوعی اتلاف منابع مالی است، ابراز داشت: برخی مدیران بالادستی تعرفه خدمات فنی مهندسی را برای کاهش قیمت مسکن پایین نگه می دارنداین در حالی است که اساساً خدمات فنی مهندسی را نبایدبا قیمت مسکن گره زد.

مهندس خورشیدی با عنوان اینکه اجرای طرحهای گوناگون تولیدمسکن در دولتهای مختلف با دارایی ها و املاک محدوددولت امکانپذیر نیست، گفت: اخیراً احداث ۴ شهر جدیدبرای استان فارس تصویب شده است که با توجه به تجربه تلخ شهر صدرا و دیگر پروژه هایی مثل مسکن مهر لپویی که هزینههای زیادی را برای تأمین زیرساخت ها و انتقال خطوط انرژی دربر داشته است، انتظار میرودبه جای هزینه هایی از این دست، در جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اقدام شود. مهندس خورشیدی در ادامه از تخفیف ۲۵ درصدی خدمات فنی مهندسی در بافت های فرسوده خبر دادو گفت: هدف از اعمال این تخفیف، ایجادانگیزه در میان ساکنان بافتهای فرسوده برای بهسازی و نوسازی است.


دکتر طاهره نصر: نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین، زمینه لازم برای نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی ساختمان را فراهم کنند
در ادامه این نشست دکتر طاهره نصر، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با تأکیدبر ضرورت نهادینهکردن مفهوم امنیت ملی در شئون مختلف جامعه گفت: بایدبه این سئوال پاسخ داده شودکه چرا مجموعهای مانندنظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهادسیاستگذار نمیتوانددر نظام تأمین امنیت کشور نقش داشته باشیم؟
رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با طرح این پرسش که چرا موانع مختلفی را پیش پای سازمان نظام مهندسی ساختمان میگذارندتا نتواندکار خودرا به خوبی انجام دهد؟ بیان داشت: انتظار میرودنمایندگان مجلس با اصلاح قوانین همکاری و زمینه لازم برای نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در امور مربوطه به حوزه تخصصی خودرا فراهم کنند.

دکتر نصر با اشاره به اینکه بیش از 600 هزار نفر جمعیت جامعه مهندسی کشور را تشکیل میدهند، ابرازداشت: متأسفانه این افراداز بیمه تأمین اجتماعی محرومند، تعدادکارها و تعرفه خدمات مهندسی شان پایین است و همین باعث شده امنیت روانی خودو خانوادههایشان کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که مسئولیت حقوقی و قانونی بسیار زیادی بر دوش مهندسان قرار دارد.وی با تأکیدبر اینکه در قانون جدیدتخلفات احتمالی مهندسان جرمانگاری شده و همین باعث می شودآرامش روانی آنها در هنگام کار تحت تاثیر قرار بگیرد، تصریح کرد: امیدواریم با اصلاح قوانین شاهدایجادانگیزه برای عملکردبهتر مهندسان باشیم.

رئیس گروه تخصصی معماری در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاداز اینکه وعدههای داده شده در خصوص بیمه مهندسان محقق نشده است، خطاب به دکتر عزیزی گفت: درخواست ما از شما به عنوان نماینده مجلس این است که زمینه رایزنی و نشست با مدیران سازمان تأمین اجتماعی را برای هیأت مدیره نظام مهندسی فراهم کنیدتا بتوانیم این دغدغه جامعه مهندسی فارس را پیگیری و رفع کنیم. وی اظهارامیدواری کردکه این نماینده شیراز در مجلس به عنوان حامی کمک کندتا فارس به عنوان استان پایلوت، مشکل بیمه جامعه مهندسان را حل کند.

دکتر زوربخش: عدم رسیدگی به خواستهها و مطالبات مهندسان ممکن است به یک سری آسیب ها و بحرانهای اجتماعی منجر شود
دکتر مجتبی زور بخش نیز در ادامه این نشست بهبودشرایط مهندسان را یک اصل توصیف کردکه تحقق آن در گرو واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی است.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با بیان اینکه مهندسان وظیفه دارندآسیبهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی را تا حدامکان کاهش دهندو ریسک پذیری ساختمان ها را پایین بیاورند، گفت: تحقق این مهم می طلبدکه تعرفه خدمات و دستمزدواقعی شودتا کیفیت کار در آینده تحتالشعاع قرار نگیرد. وی با تاکیدبر اینکه مطالبات مهندسان واقعاً مطالبات به حقی است، تصریح کرد: عدم رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مهندسان ممکن است به یکسری آسیب ها و بحرانهای اجتماعی منجر شود، آن هم برای افرادی  که در یک حوزه تخصصی فعالیت می کنند. دکتر زوربخش با تاکیدبر اینکه موضوع بیمه مهندسان حتماً بایدمحقق شودو ظرفیت اشتغال مهندسانی که کار را به صورت حرفه ای انجام می دهندافزایش یابدتصریح کرد: در مبحث ۲ قانون تمام پیش بینی ها در این خصوص انجام شده است.


مهندس هادی تدین: غیر واقعی بودن خدمات مهندسی یکی از معضلات جدی مهندسان است
مهندس هادی تدین دیگر عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس نیز غیر واقعی بودن خدمات مهندسی را یکی از معضلات جدی مهندسان دانست و گفت: متأسفانه با توجه به الزام وزیر وقت راه و شهرسازی نرخ تعرفه خدمات در تمام استان ها تنها ۳۰ درصدافزایش یافت که این رقم پاسخگوی هزینههای مهندسان نیست.
وی با اشاره به اقدامات مثبت و سازنده ای که در دوره هیأت مدیره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس رخ داده است، ابراز داشت: از جمله این اقدامات سازنده میتوان به سیستمی شدن ارجاع نظارت اشاره کردکه نظارت را از حالت انتخابی خارج و زمینه عدالت در انجام کارها را فراهم کرده است.

مهندس ضابطیان: مکانیابی بهینه و تأمین آینده مناسب در اجرای طرح ملی مسکن نبایدفدای تأمین زمین ارزان و سرعت در انجام کار شود
مهندس ضابطیان، عضو دیگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز یکی از وظایف این سازمان را توجه به طرحهای تفضیلی و طرحهای جامع در راستای تأمین حقوق شهروندی عنوان کردو گفت: به عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری اعلام می کنم که الحاقهایی که در راستای عملیاتی شدن طرح ملی مسکن در استان فارس و دیگر استان های کشور اتفاق می افتدمی تواندزمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی، تغییر کاربری و دیگر تخلفات و معضلات اجتماعی شود.

به گفته وی نبایدبه خاطر تولیدمسکن با الحاق دیگر مناطق به شهر چالشهای امنیتی ایجادکردو آینده شهر را به مخاطره انداخت. ضابطیان با بیان اینکه در اجرای طرح ملی مسکن، اصل مکانیابی بهینه و تامین آینده مناسب برای طرح داردفدای تأمین زمین ارزان و سرعت در انجام کار می شود، اظهارداشت: در راستای اجرای این طرح بیش از دو هزار هکتار به شهر شیراز اضافه شده در حالی که در طرحهای ۱۰ ساله و بلندمدت این کلانشهر چنین الحاقاتی پیش بینی نشده است.


مهندس نعمتی: درس اخلاق مهندسی به دروس آموزشی دانشگاههای مهندسی اضافه شود
دکتر رضا خورشیدی ؛ از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعه نظام مهندسی ساختمان در چندساختمان منفک و جداگانه فعالیت میکندابراز داشت: انتظار میرودمساعدتهای لازم در خصوص احداث یک ساختمان واحدو جدیداز طریق واگذاری زمین به سازمان نظام مهندسی انجام شود.
مهندس نعمتی دیگر عضو هیات مدیره نیز در بخش دیگری از این نشست با عنوان اینکه از جمله وظایف اعضای این سازمان بر اساس قانون نظام مهندسی رعایت اخلاق مهندسی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه اخلاق حرفه ای در بسیاری مواردرعایت نمی شودپیشنهادمی شوددرس اخلاق مهندسی به دروس آموزشی دانشگاههای مهندسی اضافه شود.

مهندس اوجی:  هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به نوعی در زمینه اجرای قانون ساختار شکست دچار  سردرگمی است
در ادامه این نشست مهندس امیر اوجی  با اشاره به اینکه عدم اجرای بخشنامه  سال ۷۹ مرتبط با بحث قانون ساختار شکست، برای سازمان نظام مهندسی بار حقوقی دارد، عنوان کرد: این بخشنامه قانونی است اما اجرا یا عدم اجرای آن حواشی و نارضایتی عده ای از مهندسان  را در پی خواهدداشت.به گفته وی، هیأت مدیره سازمان در زمینه اجرای این قانون به نوعی دچار  سردرگمی است چرا که مراجع مدیریتی اجرای آن در شرایط فعلی را به صلاح نمی دانندو در عین حال عدم اجرای آن نیز باعث نارضایتی در جامعه مهندسان شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با اشاره به اینکه در سال ۷۹ ساختمان ها به صورت دو یا سه طبقه ساخته می شدند، گفت: بسیاری از خدمات فنی مهندسی رشته برق مانندمباحث مرتبط با نصب آسانسور راه اندازی سیستمهای حفاظتی اطفاء و اعلام حریق هوشمندسازی منازل و غیره در آن زمان مطرح نبوده است؛  همین موضوع باعث شده تا تعرفه این خدمات در دستورالعملهای سال  ۷۹ لحاظ نشده باشدو در این راستا  مهندسان برق عملا از حقوق خودمحروم بمانندو  زمینه نارضایتی ها در این خصوص فراهم شود.

دکتر بنان: در بحث اخذ صلاحیت مهندسان، نمی توان صرفاً به برگزاری آزمون اکتفا کرد 
دکتر محمدبنان، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰۰ هزار مهندس در کشور فعالیت دارندابراز داشت: در بحث اخذ صلاحیت مهندسان صرفاً نمی توان به برگزاری آزمون اکتفا کردو در حالی که مهندس هیچ گونه سابقه و تجربه نظارت را ندارد، تنها با اتکاء به یک آزمون صلاحیت نظارتی را برای وی تاییدکرد

وی اظهار داشت: به همین دلیل مطرح شدن ایده برگزاری سالیانه ۴ آزمون نظارت نه تنها کمکی به بهبودفرایندنظارت نمی کند، بلکه صف افرادکم تجربه اما دارای کارت نظارت را بیشتر و طولانی تر می نماید.
این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  با ذکر این مثال که حق کمیسیون بنگاههای املاک در برخی مناطق شهر، چندین برابر حق نظارت یک مهندس است بیان داشت: با توجه به این که آمارهای جامعی از ساخت و سازها وجودندارددانشگاه صنعتی امیرکبیر به دنبال راه اندازی سامانه ای برای جمع آوری این داده ها در قالب طرح «بیم» می باشد. بنان خاطر نشان کرد: امیدواریم این موضوع موردحمایت مسئولان و نمایندگان استان قرار گیرد.به گفته وی استان فارس به عنوان استان پایلوت برای اجرای طرح بیم اقدام کرده است.

مهندس پوست فروش فرد : در خصوص پیگیری مطالبات بیمه مهندسان اقدامات و پیگیریهای مناسبی را در کمیسیون اجتماعی مجلس شاهدنبودیم
مهندس یاسر پوست فروش، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز به موضوع بیمه مهندسان اشاره و با انتقاداز اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص پیگیری مطالبات بیمه مهندسان اقدامات و پیگیریهای عملی مناسبی را شاهدنبودیم اظهار داشت: انتظار می رود این دغدغه، گلایه و نارضایتی اعضای سازمان مهندسی کشور را به گوش اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برسدو بر این نکته تأکیدشودکه بسیاری از صنوف -از پزشک گرفته تا فعالان میوه میدان میوه و تره بار-  بیمه خودرا در قالب بیمه کارگری ردمیکننداما مهندسان امکان استفاده از خدمات بیمه را ندارند.


دکتر قیصری: برخی قوانین و بخشنامه ها در حوزه فعالیت مهندسان اختلال ایجادمی کند
دکتر قیصری دیگر عضو  هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه برخی قوانین و بخشنامه ها در حوزه فعالیت مهندسان اختلال ایجادمی کند، عنوان کرد: تدوین قانون نظام مهندسی در مجلس بایدبا مشارکت افراد ذی صلاح در این حوزه انجام شود ایشان اظهارداشت : بهتر است از ظرفیت جامعه مهندسی و افرادصاحب صلاحیت  در تدوین این قانون استفاده شود.

دکتر بیاتی: دولت با هدف کاهش قیمت ساخت و ساز  نمیخواهدتعرفه خدمات مهندسی را واقعی کند
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز در ادامه خواستار مساعدت نمایندگان مجلس در به روز رسانی قیمتهای ساخت و ساز و تعرفه خدمات فنی مهندسی شدو گفت: دولت با هدف کاهش قیمت ساخت و ساز  نمی خواهدتعرفه خدمات مهندسی را واقعی کند.دکتر هادی بیاتی اظهار کرد: می توان با ابلاغ بخشنامه و با استفاده از ظرفیت هیأتهای ۴ نفره با توجه به شرایط هر استان، زمینه واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی را فراهم کرد.

وی در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز توضیحاتی را ارائه دادو عنوان کرد: انتظار می رودبر اساس نیازسنجی هایی که در استان ها انجام می شودو نیازهای واقعی هر استان، پروانه اشتغال صادر شود.
به گفته نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  بسیاری از اعضای جامعه مهندسان نیازمندحمایتهای معیشتی هستندو انتظار می روددولت در این زمینه ورودکند.
بیاتی همچنین خواستار اصلاح بخشنامه تعارض منافع در جامعه مهندسی شدو گفت: بسیاری از مواردی که به عنوان تعارض منافع در نظر گرفته شده است در عمل تعارض منافع نیستند.


دکتر زارع: ظرفیت خدمات فنی مهندسی فارس و شرکتهای دانش بنیان این حوزه در کشور سرآمداست 
در بخش دیگری از این نشست دکتر علیرضا زارع، نایب رئیس دوم سازمان نیز با بیان اینکه استان فارس بالغ بر ۷ درصداز سرزمین اصلی و پنج و شش دهم درصداز جمعیت کشور را به خوداختصاص داده است اظهار داشت: تولید۱۲ درصدمحصولات کشاورزی و دامپروری، سهم چهار و نیم درصدی از تولیدناخالص ملی و احداث ۱۱ و دو دهم درصدساخت و ساز کشور در استان فارس بخش دیگری از ظرفیتهای این استان است. وی با بیان اینکه شیراز یک متروپل و شهر مهاجر پذیر، مراجعات زیادی  از استان های همسایه و دیگر کشورها دارد، ابراز داشت: طرح توسعه شیراز از گویم تا برمشور در حالی مطرح می شودکه هیچ برنامه و چشم اندازی برای این توسعه وجودندارد.
دکتر زارع به بحث توسعه بافتهای میانی شیراز نیز اشاره و اظهارکرد: چنانچه این توسعه ساماندهی و بازسازی نشودپدیده  خیلی بدی را در برخی مناطق شهر شاهدخواهیم بود.
نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با تاکیدبر اینکه این استان ظرفیت بسیار زیادی در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی دارد، بیان داشت: در این راستا قراردادها و تفاهمنامه هایی با برخی کشورهای همسایه منعقدشده اما متاسفانه این قراردادها عملیاتی نمی شود؛ این در حالی است که ظرفیت خدمات فنی مهندسی و شرکتهای دانش بنیان این حوزه در استان فارس در کشور سرآمداست.
دکتر زارع فارس را استان پایلوت صادرات خدمات فنی مهندسی جنوب کشور توصیف کردو گفت بالغ بر ۳۰ هزار  مهندس در استان فارس فعال هستندکه ظرفیت تخصصی آنها بایدموردتوجه قرار گیرد.

دکتر عزیزی: تقویت و نهادینه کردن فرهنگ نظام مهندسی ضرورت دارد
دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این نشست با بیان اینکه تلاش میکنم زمینه برگزاری جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس برای بیان دیدگاهها و نظراتشان فراهم شود؛ اظهارداشت: در صورت نیاز به حضور اینجانب نیز حتماً برای مشارکت و همفکری در جلسه حضور خواهم داشت.
وی با تأکیدبراینکه برای تقویت و نهادینه کردن فرهنگ نظام مهندسی، همراهی و در تشکیل جلسات هماهنگی مشارکت خواهدکرد، بیان داشت: هدف همه این تلاشها این است که به یک درک مشترک از مسائل برسیم.
عضو مجمع نمایندگان فارس خواستار برخوردقاطع، حرفهای و کارشناسانه جامعه مهندسان با مسائل مختلف شدو ادامهداد: این کار کمک میکندامنیتی که دوستان بر آن تأکیددارندمحقق و زمینه های واردشدن آسیب به جان و مال مردم برچیده شود.
دکتر عزیزی خواستار تلاش برای تدوین قوانین، مقررات و آئیننامههای مجلس در راستای کمک به جامعه مهندسی شدو گفت: وجوداشکال و آسیب در بخشهای مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و... در بیتوجهی به حوزه قانونگذاری و حوزه اجرا ریشه دارد.
این نماینده مجلس با تأکیدبراینکه مسیر قانونگذاری بایدبا بهره گیری از ایدههای متخصصان هر حوزه همراه باشد، تصریحکرد: عواملی که باعث می شودافرادناکارآمدواردحوزه قانونگذاری شوندبایداصلاح گرددتا خروجی مجلس قوانین مفیدو کارآمدباشدو حوزه اجرا هم تقویت گردد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر در مواردی نیاز به تدوین قانون جدیدنیست و با جلب توجه دستگاهها به اجرای قوانین موجودمی توان گرهگشای مشکلات بود، این مواردرا به نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قوانین اطلاع دهید، بیان داشت: احصاء و انعکاس این مطالب می تواندبخشی از چالشهای جامعه مهندسان را برطرف کند.
دکتر عزیزی با تأکیدبراینکه آمادگی داردموضوع اصلاح تعرفههای خدمات فنی مهندسی را با وزرا و سازمانهای مربوطه مطرح و پیگیری نمایدتصریح کرد: در رابطه با موضوع برون سپاری و استفاده از ظرفیتهای مشاورهای خارج از مجلس در تهیه پیشنویس قوانین بایدتأکیدکنم که مجلس از این موضوع استقبال می کندو ما  هم موافق هستیم.
وی خواستار جامع نگری اعضای جامعه مهندسی در بیان پیشنهادات و ایدههایشان شدو در خصوص به کارگیری ظرفیت خدمات فنی مهندسی فارس، گفت: بایداذعان کنیم که از این ظرفیت بسیار مهم به خوبی در درون و بیرون استان استفاده نشده و ضرورت داردزمینه به کارگیری هرچه بیشتر این ظرفیتها در داخل و خارج از کشور فراهم شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از رایزنی برای توسعه بازارهای خدمات و سرمایهگذاری ایران در کشورهای آفریقایی خبر دادو افزود: امیدواریم فعالان عرصه خدمات فنی و مهندسی بتواننددر تامین نیازهای این کشورها هم ورودکنند.
عزیزی در خصوص بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به جای ساخت شهرکهای جدیددر اطرف شیراز ابرازداشت: تلاش براین بوده که با ساخت شهرکها، رشدشمالی و جنوبی شهر را مهار کنیم، با این حال تأکیدداریم که از ظرفیت سازمان نظام مهندسی بایددر بافت‎های فرسوده به خوبی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بالغ بر 360 هکتار بافت تاریخی و فرهنگی و بیش از 20 منطقه فرسوده در شهر شیراز داریم؛ اظهارداشت: از هر ایدهای که بتوانداین بافت ها را احیاء و در عین جلوگیری از رشدبیحساب و کتاب شهر، دغدغهها را برطرف نماید، استقبال میکنیم.
دکتر عزیزی با تاکیدبراینکه استان فارس نیازمندشجاعت در تصمیمگیری و نظرات جامع کارشناسی است، تصریح کرد: امیدواریم سازمان نظام مهندسی بر روی بهبودو اصلاح بافت فرسوده متمرکز شود
وی در پایان سخنان خودتاکیدکرداز حمایت و رایزنی برای تحقق اهداف و برنامههای سازمان نظام مهندسی کوتاهی نخواهدکرد، اما انتظار میرودسازمان نظام مهندسی به موضوع پدافندغیرعامل در حوزه ساخت و ساز ورودجدی داشته باشد

 

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر