نمایندگی:شیراز
1401/03/10 09:16:26
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :200
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان در روز پنج شنبه1401/04/16

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس                 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان روز پنج شنبه 1401/04/16 رأس ساعت 8:00 در سالن اجتماعات قوام الدین شیرازی واقع در ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس برگزار میشود.

دستور جلسه:

  • انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علیالبدل.
  • استماع گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
  • بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
  • تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
  • اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حقالزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئیننامههای مربوط به عهده «نظام مهندسی استان» و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

 

شایان ذکر است در صورتی که مجمع یادشده به حدنصاب نرسد، مجمع بعدی (نوبت دوم) متعاقباً اطلاع رسانی می شود.

    بدین وسیله از تمام اعضای محترم سازمان برای حضور در جلسه دعوت بهعمل میآید.

**رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی کرونا و ارایه کارت الکترونیک واکسن الزامی می باشد**

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس  

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر