صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
سمینار آموزشی " آموزش راهنمای پایان کار ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/11 تاریخ پایان : 1398/12/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی "آشنایی با روش های مقاوم سازی سازه های موجود با رویکرد سطح کاربردی پروژه"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/06 تاریخ پایان : 1398/12/06
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار "نکات اجرایی طراحی و لرزه ای دال های بتن مسلح"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/23 تاریخ پایان : 1398/11/23
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی علمی کاربردی کار با گیرنده های GPS و GNSS نقشه برداری و آشنایی با روش های نوین تعیین موقعیت ماهواره ای
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/16 تاریخ پایان : 1398/11/16
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره جامع آموزش عکاسی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/14 تاریخ پایان : 1399/04/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی "کنترل و حفاظت موتور پمپ های آتش نشانی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/14 تاریخ پایان : 1398/11/14
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی "فهرست بها، صورت وضعیت نویسی و تعدیل"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/12 تاریخ پایان : 1399/02/13
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی "داوری تخصصی (داوری دعاوی پیمان ها - ویژه کارشناسان ماده 27 دارنده گواهی نامه دوره داوری پیشرفته)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/11/07 تاریخ پایان : 1398/11/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی