صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره زبان G3 مجازی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/10/03 تاریخ پایان : 1399/12/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره زبان Pre-IELTS مجازی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/10/03 تاریخ پایان : 1399/12/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره زبان چت Upper-Intermediate مجازی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/10/02 تاریخ پایان : 1399/12/10
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره زبان G2 مجازی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/10/02 تاریخ پایان : 1399/12/10
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی