صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره آموزشی مجازی "نظارت بر اجرای ساختمان‌های صنعتی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/06/17 تاریخ پایان : 1400/06/18
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "تحلیل غیرخطی به روش فایبر در سازه‌های بتن‌ آرمه"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/04/31 تاریخ پایان : 1400/04/31
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "ضوابط و مقررات پایش و مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت جهت طراحان و ناظران"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/04/23 تاریخ پایان : 1400/04/23
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "طراحی و نظارت سیستم‌های هوشمند ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/04/03 تاریخ پایان : 1400/04/06
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "مروری بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش پنجم) – نکات کاربردی نظارت" (ویژه ناظرین)
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/31 تاریخ پایان : 1400/04/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی"نکات اجرایی سیستم‌های آنتن و ماهواره مرکزی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/30 تاریخ پایان : 1400/03/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی