صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره زبان انگلیسی AEF5 - Part 2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/08/01 تاریخ پایان : 1398/10/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح B2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/07/29 تاریخ پایان : 1398/10/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح B3
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/07/29 تاریخ پایان : 1398/10/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح B1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/07/28 تاریخ پایان : 1398/10/08
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره مکالمه زبان انگلیسی سطح Intermediate
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/07/28 تاریخ پایان : 1398/10/08
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی