صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
سمینار آموزشی "گودبرداری و اجرای سازه‌ها به روش Top-Down"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/04/25 تاریخ پایان : 1402/04/25
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام‌الدین شیرازی (ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس) و هم‌چنین به صورت مجازی
مشاهده جزییات
وبینار "ضوابط پذیرش و رد بتن و مواد افزودنی بتن"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/04/21 تاریخ پایان : 1402/04/21
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار "شرایط و ضوابط بتن‌ریزی در هوای گرم"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/03/29 تاریخ پایان : 1402/03/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی "ضوابط فنی و اجرایی مقاطع فولادی پرشده با بتن (سازه‌های CFT)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/03/28 تاریخ پایان : 1402/03/28
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام‌الدین شیرازی (ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس) و هم‌چنین به صورت مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "نحوه ارسال گزارشات در سیستم شهرداری(ESUP)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/03/24 تاریخ پایان : 1402/03/24
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی کاربردی - مهارتی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی رشته تاسیسات برقی و مکانیکی (ساختمان‌های بلندمرتبه، عمومی و اداری)
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/03/24 تاریخ پایان : 1402/03/24
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام‌الدین شیرازی، ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی کاربردی – مهارتی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی (رشته مهندسی عمران)
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1402/02/06 تاریخ پایان : 1402/04/14
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام‌الدین شیرازی - ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی