صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
مواردی از تخلفات حرفه‌ای و انتظامی که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بایستی اطلاع داشته باشند
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/09/26 تاریخ پایان : 1397/09/26
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 و سالن خیام ساختمان شماره 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح R1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
پیش ثبت نام "کارآموزی دانش آموختگان متقاضی آزمون ورود به حرفه مهندسی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > پرتال اعضای حقیقی سازمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی