صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره زبان انگلیسی سطح AEF5 - part 1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/28 تاریخ پایان : 1398/05/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح G1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/28 تاریخ پایان : 1398/05/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی مدیریت ریسک سیلاب
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/07 تاریخ پایان : 1398/02/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 و سالن خیام ساختمان شماره 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و همزمان به صورت وب کنفرانس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح G3
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/05 تاریخ پایان : 1398/04/13
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره مکالمه زبان انگلیسی سطح Intermediate
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/05 تاریخ پایان : 1398/04/13
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره مکالمه زبان انگلیسی سطح Low
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/04 تاریخ پایان : 1398/04/15
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندس ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح R2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/04 تاریخ پایان : 1398/04/15
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح R3
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/03 تاریخ پایان : 1398/04/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره زبان انگلیسی سطح B1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/02/03 تاریخ پایان : 1398/04/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
پیش ثبت نام "کارآموزی دانش آموختگان متقاضی آزمون ورود به حرفه مهندسی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی