صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره آموزشی مجازی "نظارت بر اجرای ساختمانهای صنعتی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/12/15 تاریخ پایان : 1400/12/18
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "بررسی رویکرد ویرایش پنجم استاندارد 2800 نسبت به ویرایش چهارم بر اساس استاندارد ASCE7"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/11/14 تاریخ پایان : 1400/11/14
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "تغییرات مهم مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بر اساس آخرین ویرایش سال 1398"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/11/13 تاریخ پایان : 1400/11/13
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "نکات نظارتی و اجرایی سازه‌های پیچی مطابق با آخرین تغییرات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/11/06 تاریخ پایان : 1400/11/06
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "نرم افزار civil 3D - مقدماتی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/11/04 تاریخ پایان : 1400/12/04
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "سامانه‌های اطفاء حریق"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/11/02 تاریخ پایان : 1400/11/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی